skip_to_content

Kompressorit

VIKA MAHD. SYY TARKISTA TOIMI
Kompressori ei käynnisty • Ei virtaa
• Sulake on palanut
• Avoin kytkin
• Avoin terminen ylikuormitus
• Vioittunut paineensäätöventtiili
• Onko johto kytketty?
• Tarkista sulake
• Tarkista kytkin
• Kytke virtalähteeseen
• Vaihda sulake
• Nollaa kytkin
• Moottori käynnistyy uudelleen kun se on jäähtynyt (n. 15 min)
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Moottori "hurisee", mutta ei käynnisty tai käy hiljaa • Alhainen jännite
• Lyhyt tai avoin moottorin kela
• Viallinen venttiili tai painevahti
• Paineilmaa sylinterissä
• Kompressoriöljy lopussa
• Tarkista jännite volttimittarilla• Tarkista öljytaso
• Minimi 220V 
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Käännä painevahti "Off"-asentoon 15 s ja sen jälkeen takaisin "On"-asentoon
• Lisää suositellun mukaista kompressoriöljyä
Sulakkeet palavat aina uudelleen

• Sulakkeen koko on väärä, virtapiiri on ylikuormitettu
• Viallinen varoventtiili ja painevahti
• Kompressoriöljy lopussa

• Tarkista, että sulake on oikeantyyppinen

• Tarkista öljytaso
• Kytke virtapiiri toisesta sähkölaitteistosta tai sijoita kompressori omaan virtapiiriinsä
• Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Täytä suositellulla kompressoriöljyllä
Terminen ylikuormitussulake laukeaa aina uudelleen • Alhainen jännite
• Ilmansuodatin on tukossa
• Puutteellinen ilmanvaihto, liian korkea huonelämpötila
• Kompressoriöljy on lopussa

• Tarkista jännite volttimittarilla
• Tarkista ilmansuodatin
• Tarkista ilmanvaihto ja lämpötila
• Tarkista öljytaso
• Minimi 220V - ota yhteys huoltoliikkeeseen
• Vaihda ilmansuodatin
• Siirrä kompressori hyvin ilmastoituun tilaan
• Täytä suositellulla kompressoriöljyllä
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Säiliönpaine laskee, kun kompressori kytkeytyy pois päältä • Liitokset ovat löystyneet
• Paineenalennusventtiili ei ole suljettu
• Vuoto paineen alennusventtiilissä
• Viallinen palautusventtiili

• Tarkista onko ilmavuotoa
• Tarkista onko paineenalennusventtiili auki
HUOMIO: Tyhjennä ilma tankista ensin!

• Käytä tiivisteteippiä kaikissa liitoksissa
• Sulje paineenalennusventtiili
VAROITUS! Älä irrota paineenalennusventtiiliä, kun säiliössä on ilmaa! Tyhjennä säiliö ensin. Vaihda venttiili jos on tarvetta.
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Vettä/kondenssia paineilmassa • Kondensaatiovettä on säiliössä
• Suuri ilmankosteus
• Ilmansuodatin on tukossa
• Koska säiliö on viimeksi tyhjennetty?
• Tarkista ilmastoinit ja lämpötila
• Tarkista ilmansuodatin

• Tyhjennä säiliö
• Siirrä kompressori paikkaan, jossa on pienempi ilmankosteus ja hyvä ilmastointi
• Vaihda ilmansuodatin

Kompressori käy keskeytyksettä • Viallinen paineensäätöventtiili/pressosaatti
• Ilman liikakäyttö
• Vuoto
• Tarkista paineensäätöventtiili
• Onko kompressori tarkoitettu käytettäväksi paineilmatyökalulle, jota käytät?
• Vaihda paineensäätöventtiili
• Kompressori on liian pieni paineilmatyökalulle
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Kompressori tärisee • Asennuspultit ovat löystyneet
• Kuluneet, vialliset tai löystyneet pyörät
• Tarkista löysät pultit
• Tarkista pyörät
• Kiristä asennuspultit
• Kiristä pyöräpultit tai tai vaihda pyörät tarvittaessa
Ilmanpäästö on normaalia vähäisempää • Vuotoa liittimissä
• Avoin peineenalennusventtiili
• Ilmansuodatin on tukossa
• Viallinen pressostaatti

• Tarkista liittimet     • Tarkista onko paineenalennusventtiili auki
• Tarkista ilmansuodatin

• Kiristä liittimet, käytä tiivisteteippiä liitoksissa
• Sulje paineenalennusventtiili
• Vaihda ilmansuodatin
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen