skip_to_content

NaulaimetVIKA MAHDOLLINEN SYY TARKISTUSLISTA TOIMENPIDE
Naulain ei ammu naulaa/hakasta NAULAIN: • Varmista että lipas on ladattu suositelluilla nauloilla/hakasilla • Käytä suositeltuja nauloja/hakasia
• Ladattu epäsopivia nauloja/hakasia Naula/hakanen Poista poikkeavat naulat/hakaset lataa tilalle sopivat
• Ladattu viallisilla/väärillä nauloilla/hakasilla • Varmista että naula ei ole juuttunut kiinni
(liian suuri naulankanta, taipuneita, väärä sidosnauha jne.) (naulatukos) • Poista kiinnijäänyt naula
• Naulain on tukossa
NAULANSYÖTIN: • Tarkista syöttimen liike?? • Korjaa tai vaihda vialliset osat
• Vikaa syötössä • Tarkista mahdolliset epänormaaliudet • Puhdista naulain / huolla
• Epänormaali naulansyöttö (taipunut tai viallinen) (kuluma, taipuisuus, epämuodustuma tai vika)
• Epänormaali lipasjousi (kulunut tai viallinen)
• Tahmea mäntä/iskuri tai sahanpurua kiinni naulansyöttimessä
LIPAS: • Täytä lipas ja tarkista että naula/hakanen liukuu vapaasti
• Lippaan kouru liian leveä tai kapea
• Kulunut naulansyötin/heikentynyt suorituskyky
• Epänormaali syöttöura iskuriin
(taipunut, epämuodostunut tai viallinen)
• Tahmea syöttäjä, tai sahanpuru jumittaa lipasta
ISKURI: • Testaa naulainta ilman nauloja/hakasia ja tarkista että iskuri palautuu • Tarkista kompressori
• Liian alhainen ilmanpaine • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Kuluneet männänrenkaat
• Viallinen männänvaimennin
• Viallinen vaimennin (epämuodostunut, kulunut tai viallinen)
• Viallinen O-rengas (väärin asennettu, kulunut tai viallinen)
• Viallinen iskuri (taipunut, epämuodostunut tai viallinen))
Naulat/niitit taipuvat ammuttaessa • Naulat/niitit ohjautuvat epätarkasti • Tarkista että lipas on ladattu suositelluilla nauloilla/niiteillä • Käytä sopivia/suositeltuja nauloja /hakasia
• Ladattu väärillä nauloilla/niiteillä • Poista viallinen naula/haka ja lataa uusi
• Ladattu viallisilla nauloilla/niiteillä • Poista mahdollinen tukos/ sahanpuru
(liian suuri naulankanta, taipuneita, väärä sidosnauha jne.)
• Iskuri on kulunut • Tarkista onko iskuri kulunut • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Puu on liian kovaa • Tarkista vääntyvätkö naulat jos ammut pehmeämpään puuhun • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Ammutut naulat eivät mene kunnolla puun sisään (kannat kohollaan) • Puu on liian kovaa • Kokeile pehmeämpään puuhun • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Ilmanpaine on liian alhainen • Tarkista ilmanpaine • Nosta paine riittäväksi (6 - 7 bar)
• Iskuri on kulunut tai rikki • Testaa naulainta ilman nauloja/hakasia. • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Jos iskuri tulee ulos suukappaleesta, vaihda iskuri (katkennut iskuri)
• Tarkista iskurin kunto
• Naulaimen syvyysrajoitin on epätarkka tai väärin säädetty • Säädä ohjauslevy oikeaan asentoon
• Viallinen iskurirengas (kulunut) • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
•Viallinen sylinteri  (kulunut tai ulkoisesti vahingoittunut)
KAASUKÄYTTÖINEN NAULAIN
VIKA MAHDOLLINEN SYY TARKISTUSLISTA TOIMEPIDE
Naulain ei toimi • Akku ei ole ladattu (ei kaasua) • Tarkista onko akussa virtaa • Lataa akku
• Kaasupatruuna on tyhjä • Tarmista että patruunassa on kaasua • Vaihda uuteen kaasupatruunaan
• Viallinen venttiili • Tarkista venttiilin kunto • Vaihda venttiili
• Liikkuva osa on jumittunut • Tarkista, että iskuri palautuu yläasentoon • Irroita, puhdista ja voitele käyttöohjeen mukaisesti
• Iskuri on jumittunut • Tarkista onko naula tai jokin liikkuva osa jäänyt kiinni • Irrota jumiutunut naula tai liikkuva osa
• Lipas on tyhjä • Tarkista että lippaassa on nauloja • Täytä lipas
• On ladattu vääriä nauloja • Varmista että lipas on ladattu suositelluilla nauloilla • Käytä suositeltuja nauloja
• Kuuluuko "naksahtava" ääni kun painat liipasimesta? • Irroita, puhdista ja voitele käyttöohjeen mukaisesti