skip_to_content

Jyrsinterät

Suorat jyrsinterät

Suorat jyrsinterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat koristeelliseen muotoiluun, huonekaluille, oville, massiivipuulle, vanerille, lastulevylle, muoville jne.

Katso Suorat jyrsinterät
Kourujyrsinterät

Kourujyrsinterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat reunaprofiileille, johtourille sekä koville materiaaleille kuten massiivipuulle, vanerille, lastulevylle jne.

Katso Kourujyrsinterät
V-jyrsinterät

V-jyrsinjyrsinterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat koristelujen ja tekstin jyrsintään koviin materiaaleihin kuten massiivipuuhun, vaneriin, lastulevyyn jne.

Katso V-jyrsinterät
Sinkkausjyrsinterät

Sinkkausjyrsinterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat nurkkaliitoksiin, huonekalutuotantoon, raameihin jne.

Katso Sinkkausjyrsinterät
Profiilijyrsinterät

Profiilijyrsinterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat profiilien ja koristelujen jyrsintään koviin materialeihin kuten massiivipuuhun, lastulevyihin, MDF:ään, kovamuoviin jne.

Katso Profiilijyrsinterät
Pyöristysterät

Pyöristysterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat koristejyrsintään kovista materiaaleista tehdyille huonekaluille sekä sisustuselementeille (massiivipuu, lastulevy, MFD jne.).

Katso Pyöristysterät
Huullosterät

Huullosterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat huullosten tekoon oviin, ikkunoihin, kehyksiin ym., jotka on valmistettu kovasta materiaalista (massiivipuu, lastulevy, kovamuovi jne.).

Katso Huullosterät
Pyöristysterät

Pyöristysterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat reunojen pyöristykseen pöytätasoista, kaapeista, hyllyistä jne. Käyttökohteita ovat kovat materiaalit kuten massiivipuu, vaneri, lastulevy, muovi jne.

Katso Pyöristysterät
Reunajyrsinterät

Reunajyrsinterät ohjauslaakerilla on varustettu kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat reunajyrsintään koviin materilaaleihin kuten massiivipuuhun, vaneriin, lastulevyyn jne.

Katso Reunajyrsinterät
Viisteterät

Viisteterät kovametalliterillä (HM). Terät soveltuvat kulma- ja reunajyrsintään sekä suoriin että pyöristettyihin kulmiin. Käyttökohteita ovat kovat materiaalit kuten massiivipuu, lastulevy, kovamuovi jne.

Katso Viisteterät